Tilgjengelighetshjelp | Nettkart | Kontakt oss | Kundeservice +47 66845100
Førstesiden  |  Tilstander  |  Produkter  |  Kliniske data  |  Arrangementer  |  Om KCI
Du er her : Førstesiden > Om KCI > Selskapets samfunnsansvar
Skriv ut

Selskapets samfunnsansvar

Image of KCI employees

KCIs viktigste ansvar er forpliktelsen til å bidra i de lokalsamfunnene hvor vi bor og arbeider. Dette omfatter økonomiske bidrag til de samfunnsbaserte prosjektene som utgjør en forskjell i folks liv. Vår innsats fokuserer på prosjekter som forbedrer helsen og velværet til folk over hele verden, og prosjekter som forbedrer barns skoleopplevelser og oppmuntrer til utvikling av fremtidige ledere.

Deltagelse i lokalsamfunnet

Vår deltagelse i lokalsamfunnet strekker seg langt ut over selskapets filosofi. Dette vises tydelig hver dag i våre ansattes gjerninger. Hver ansatt i KCI får hvert år 16 timer betalt fri for å delta i lokalsamfunnet eller veldedige prosjekter. Vi har hundrevis av ansatte som bruker betydelig mer av fritiden sin på givende saker.

Miljøansvar

KCIs miljøerklæring

Hos KCI tar vi ansvaret for å bevare verdens naturressurser alvorlig og streber hele tiden etter å innføre tiltak under utviklingen, produksjonen og leveringen av våre behandlinger som reduserer den samlede miljøbelastningen. Som verdensledende på våre markeder er vi forpliktet til globalt miljørettet lederskap for å sikre bærekraftig utvikling og forbedre klodens helse.
Vårt miljøengasjement omfatter:

  • Drive vår daglige virksomhet på en måte som er forskriftsmessig, energieffektiv og miljøvennlig.
  • Bruke fornybare ressurser i utviklingen og produksjonen av våre produkter og i vår daglige virksomhet så sant det er mulig.
  • Implementere god praksis for reduksjon i bruken av kildemateriale og avfallsbegrensning gjennom hele produksjonsprosessen og ordninger for avfallsbehandling.
  • Lære opp våre ansatte, helsepersonell og sluttbrukerne av våre produkter i riktige metoder for avfallshåndtering.
  • Jobbe med våre leverandører for å få dem til å kjøpe resirkulerte produkter så sant det er mulig, og bistå våre leverandører med å utvikle miljøvennlige produkter og programmer.

  • Del på Facebook.com
  • Del på Twitter
  • Besøk våres YouTube side

Viktig melding til pasienter

Juridisk informasjon | Personvernerklæring | Kontakt oss


Copyright © 1998–2013 KCI Licensing, Inc. Med enerett. DSL# 11-0179. NO
Denne informasjonen er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktinformasjonen på denne siden er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktet som er omtalt her, kan ha forskjellig merking i forskjellige land.