Tilgjengelighetshjelp | Nettkart | Kontakt oss | Kundeservice +47 66845100
Førstesiden  |  Tilstander  |  Produkter  |  Kliniske data  |  Arrangementer  |  Om KCI
Du er her : Førstesiden > Produktgjenvinning
Skriv ut

Overholdelse av WEEE-direktivet

Informasjon om WEEE for KCIs kunder
Direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) er et europeisk direktiv som krever at produsenter sørger for at WEEE blir samlet inn og resirkulert. Direktivet er omdannet til en nasjonal lov i EUs medlemsland. Norge er ikke medlem av EU, men er medlem av EØS, og er derfor ikke forpliktet til å følge EU-regler.

Norge implementerte et regelverk for håndtering av WEEE i 1999 og krever at alle produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr, melder seg inn i et statssertifisert system for kollektiv overholdelse.

Som produsent oppfyller KCI Medical sine forpliktelser under det norske WEEE-regelverket om å sørge for innsamling og resirkulering av elektroniske produkter fra KCI Medical gjennom medlemskapet i det statssertifiserte returselskapet Elretur. KCI Medicals kunder kan også spille en rolle i gjenbruk og gjenvinning av WEEE ved å sørge for at deres nye elektroniske produkter fra KCI Medical blir avhendet på en fornuftig måte når produktene blir avfall.

Både forbrukere og bedrifter (inkludert sykehus og helsepersonell) som krever miljøvennlig avhending av elektroniske produkter fra KCI, kan bruke ordningen til Elretur. Hvis du vil ha mer informasjon om denne ordningen, kan du kontakte Elretur direkte:

www.elretur.no
Tlf: +47 400 04 201

KCI-enheter eller deler av dem kan anses som smittefarlige etter bruk. Håndtering av biologisk farlig avfall skal følge strenge nasjonale regler som kan påvirke resirkuleringsprosessen som beskrives ovenfor. Hvis du er i tvil eller trenger informasjon om avfallshåndtering, kan du kontakte lokale helsemyndigheter, foreskrivende lege eller lokalt helsepersonell.


  • Del på Facebook.com
  • Del på Twitter
  • Besøk våres YouTube side

Viktig melding til pasienter

Juridisk informasjon | Personvernerklæring | Kontakt oss


Copyright © 1998–2013 KCI Licensing, Inc. Med enerett. DSL# 11-0179. NO
Denne informasjonen er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktinformasjonen på denne siden er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktet som er omtalt her, kan ha forskjellig merking i forskjellige land.