Tilgjengelighetshjelp | Nettkart | Kontakt oss | Kundeservice +47 66845100
Førstesiden  |  Tilstander  |  Produkter  |  Kliniske data  |  Arrangementer  |  Om KCI

Om KCI

En nyskapende kraft

I over 35 år har KCI vært ledende innen avansert sårbehandlingsteknologi som kommer både pasienter og familie til nytte så vel som pleiere og helsepersonell. KCIs behandlinger, produkter og støtte utgjør en forskjell innenfor behandlingssituasjoner i mange land rundt om i verden. Vi utvikler, produserer, markedsfører og vedlikeholder et vidt spekter av nyskapende produkter som har som mål å forbedre kliniske resultater og samtidig redusere de samlede utgiftene til pleie. Alt dette med et verdensomspennende nettverk av service og klinisk støtte i ryggen. KCI fortsetter å utvikle og se etter nye teknologier og behandlinger for å kunne gi avansert helsepleie i klinisk utfordrende situasjoner, samtidig som vi prøver å holde pleiekostnadene nede. Vårt verdensomspennende engasjement er fokusert på å utgjøre en forskjell i pasienters liv, både i dag og i morgen.

KCIs hovedvirksomheter er:

Plattform innen undertrykksbehandling (NPT) – omfatter KCIs beskyttede V.A.C.®-behandlingssystem (Vacuum Assisted Closure Therapy), som er klinisk bevist å fremme sårleging gjennom unike virkemekanismer, samtidig som det holder nede de samlede kostnadene ved behandling av pasienter med sår som er komplekse og har vanskelig for å gro.

I selskapet produktene blir markedsført i over 20 land.


  • Del på Facebook.com
  • Del på Twitter
  • Besøk våres YouTube side

Viktig melding til pasienter

Juridisk informasjon | Personvernerklæring | Kontakt oss


Copyright © 1998–2013 KCI Licensing, Inc. Med enerett. DSL# 11-0179. NO
Denne informasjonen er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktinformasjonen på denne siden er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktet som er omtalt her, kan ha forskjellig merking i forskjellige land.